Our Technology Partner

COGNXT Infotech is a business transformation company that assists different ventures in enhancing their business tasks and help them with the best outcome, utilizing front-line innovations and customized rehearses. With the vision to COMPREHEND, CONNECT and TRANSFORM, we partner with companies to re-invent the status quo with all the digital arrangements.
Success is a blend of both idea and execution. Do you have an idea? We help you with the execution. Right from the initiation of a digital aspect in a company to reviving the existing ones, we provide you complete assistance with a regular feedback mechanism. COGNXT nurtures every business need of yours ranging from market analysis – concept development – product launch.

info@finnapps.fi

+358 45 2397119

Top
 

Diagnostinen arviointi

Tarjoamme kattavan valikoiman palveluja organisaatioiden tukemiseksi koko niiden muutos- ja kasvumatkan ajan.

Laatua ja menestystä

Nykypäivän teknologiassa on riskinsä, ja kaikista turvatoimista huolimatta emme voi koskaan olla täysin irti olemassa olevista uhista ja haavoittuvuuksista. Jokainen rajapinta tuo mukanaan riskejä, jotka hoitamattomana ottavat yrityksestäsi niskalenkin. Diagnostinen analyysi on tekniikka, jota sovellettaessa tiedot arvioidaan ja tutkitaan asianmukaisesti, jotta tietoverkkorikkomukset ja niiden syyt voidaan selvittää perinpohjaisesti.

 

Tietoturvan tutkimiseen käytetään erilaisia tekniikoita, jotta tietoja voidaan tutkia asianmukaisesti. Näin saadaan tiedot käsiteltäväksi ja analysoitavaksi - ja niistä pyritään löytämään syy-seuraussuhteita.

Diagnostisen arvioinnin tyypit

Tasapainotettu mittaristo

Tasapainotettu mittaristo keskittyy asiakasnäkökulmaan, sisäisiin liiketoimintamenetelmiin, oppimiseen, kasvuun sekä taloushallintoon. Näin voidaan seurata organisaation välttämättömien tavoitteiden saavuttamista.

Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu

Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu pyrkii parantamaan yrityksen suorituskykyä. Organisaation rakenteet, menetelmät ja prosessit käydään läpi ja uudistetaan tarpeen mukaan.

Tavoitteiden mukainen johtaminen

Tämän osa-alueen tavoite on toissijaisten tavoitteiden uudelleensäätäminen kaikkialla organisaatiossa. Työntekijät saavat tarvittavaa tietoa tavoitteiden ja niiden aikataulujen saavuttamiseksi.

Tulospohjainen arviointi

Saavutetut tulokset liitetään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta tulokset voidaan evaluoida.

Strateginen suunnittelu

Strategisen suunnittelun tarkoituksena on tarkastella strategista johtamista. Tähän sisältyvät yhtiön visio, missio, arvot ja yleiset tavoitteet. Tämä toteutetaan seuraamalla tavoitteita, aikatauluja ja vastuita monilla eri tasoilla.

Laadunvalvonta

Management practices everywhere in the organization to assure the organization matches customer requirements. Focus on process measurement and controls as means of constant development.

Laadunvarmistus

Asiakkaat saavat meiltä ensiluokkaisia tuotteita ja palveluita. Aiemmista löydöksistä otetaan oppia ja ne arvioidaan kunnolla.

Organisaation toimintakulttuurin muutos

Pyritään säätelemään organisaation muutosta. Toimintakulttuurin muutos edellyttää normien, uskomusten, perusarvojen jne. muutosta organisaation sisällä.

Arvolupauksemme

Optimaalinen laatu

Toimitusprosessimme keskittyy projektin joka hetkeen ja pureutuu sen kaikkiin laatuparametreihin. Toimitusmallimme avulla voimme seurata, mitata toimeksiannon laatuominaisuuksia ja hallita niitä iteratiivisesti.

Aikataulun mukainen toimitus

Liiketoiminnassa aika on rahaa. Toimitusryhmämme tekevät projektisuunnitelman huolellisesti, tunnistavat viivästysriskit ajoissa ja varmistavat aikataulun mukaisen toimituksen.

Muutosvalmius

Muutos on yrityksille väistämätöntä. Vastaamme muutostarpeisiin ketterällä kehityksellä: toteutamme ketterät ohjelmointikäytännöt jokaisen työn elinkaaren ajan.

Ihmiskeskeinen lähestymistapa

Muutos on yrityksille väistämätöntä. Vastaamme muutostarpeisiin ketterällä kehityksellä: toteutamme ketterät ohjelmointikäytännöt jokaisen työn elinkaaren ajan.

Dokumentointi

Ymmärrämme dokumentoinnin tärkeyden. Dokumentoinnin avulla kaikki järjestelmän osat pysyvät seurattavissa., Myös järjestelmän ylläpidettävyys paranee.

Kumppanuus

Ymmärrämme dokumentoinnin tärkeyden. Dokumentoinnin avulla kaikki järjestelmän osat pysyvät seurattavissa., Myös järjestelmän ylläpidettävyys paranee.

Lisätietoja

    Yritykset kasvavat ja muuttuvat yhdessä kanssamme – me tuomme parannuksia prosesseihin, esitämme innovatiivisia lähestymistapoja asiakkaan haasteisiin ja mahdollistamme asiakkaan menestyksen kasvu-uralla.
    fiFI
    Open chat