info@finnapps.fi

+358 45 2397119

Top
 

Digitaalinen oppiminen

Digitaaliset oppimisratkaisut vahvistavat oppimista. Mukaansa tempaavat, kekseliäät ja vuorovaikutteiset kurssielementit on kehitetty käyttämällä kehittyneitä tekniikoita, kuten animaatioita, multimediaa, houkuttelevia visuaalisia elementtejä sekä interaktiivisia 3D-malleja.

Laatua ja menestystä

Historiallisesti koulutusta on tarjottu ensisijaisesti vain luokkahuoneissa - tosin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Vasta viime aikoina etäopetus, eLearning ja verkkokurssit ovat kehittyneet uudeksi normaaliksi – vauhtia tälle kehitykselle on antanut maailmanlaajuinen COVID-19 pandemia. Tässä muutoksessa oppimis- ja koulutusjärjestelmä on muotoiltu uusiksi ja eri tavalla kuin sitä on historiallisesti toteutettu. Verkko-oppiminen on moderni ja aktiivinen oppimismuoto, jossa ideoita, tietoa ja kokemuksia välitetään työntekijöille verkossa välitettävän sisällön avulla.

 

Uskomme, että jokainen osallistuja pääsee mukaan oppimisprosessiin, mikä käy ilmi rakentamistamme eLearning -ratkaisuista. Verkko-oppiminen tarjoaa nykyisessä muodossaan monia etuja sekä työntekijöille että koulutusta tarjoaville organisaatioille.

Digitaalisen oppimisen edut

Kustannustehokkuus

Perinteinen luokkaopetus on kallista. Kustannukset koostuvat erityisesti kiinteistö- ja infrastruktuurikustannuksista. Internetin tarjoaman koulutuksen kohdalla siitä ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia lukuun ottamatta internet-yhteyden kuluja, jotka ovat kulurakenteessa jo valmiiksi.

Räätälöidyt opetusohjelmat

Teemme yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja kehitämme räätälöityjä koulutusohjelmia organisaation vaatimusten ja valintojen mukaan. Lisäksi voimme suunnitella ohjelman siten, että osallistujat voivat suorittaa vaivattomasti harjoituksen omassa tahdissaan.

Ajantasaisuus

Kun työpaikat, prosessit ja teknologiat kehittyvät, koulutusohjelmat kamppailevat usein pysyäkseen mukana muutoksessa. On tärkeätä varmistaa, että koulutusohjelmat tavoittavat kaikki osallistujat oikea-aikaisesti ja helposti.

Oppiminen omaan tahtiin

Voimme tarjota osallistujille verkkokoulutusportaalin, jossa he voivat valita ja suorittaa harjoitusmoduulit itsenäisesti, mutta ennalta määrätyssä ajassa. Se antaa heille vaihtoehtoja ja joustavuutta suorittaa koulutus miellyttävässä paikassa ja tahdissa.

Interaktiivinen ja yhteistyöhön perustuva lähestymistapa

Ohjelmamme ovat yhteistyöhön perustuvia ja mahdollistavat osallistujien kommunikoinnin online-kouluttajien kanssa ääni- ja videoneuvottelujen kautta. Tiimityötä helpottavat myös ryhmäkeskustelut, digitaaliset piirtotaulut ja edistyneet tiedonjakamisen metodit.

Pelillistäminen

Yhdistämme pelaamisen näkökohdat, kuten osallistujien pisteytyksen, tulostaulukon ja kannustamisen eLearningin avulla. Pelillistäminen lisää motivaatiota ja edistää työntekijöiden itsearviointia - tavoitteiden saavuttamiseksi.

Raportointi ja analytiikka

Reaaliaikaiset analyyttiset raportit mahdollistavat koulutuksen tehokkaan hallinnan - ne edistävät onnistumista, osallistumista ja ohjelmien johdonmukaisuutta. Se auttaa myös rakentamaan uusia käytäntöjä, kursseja, suunnitelmia ja konsepteja tulevaisuutta silmällä pitäen.

Opit säilyvät pitkään

Suunnittelemamme ohjelmat ovat hieno yhdistelmä tiedon jakamista, aktiviteetteja ja mielenkiintoisia harjoituksia, jotka varmistavat tehokkaan oppimisen. Osallistujat muistavat myös oppimansa asiat pidempään. Oppiminen on hauskaa ja kiinnostavaa!

Arvolupauksemme

Optimaalinen laatu

Toimitusprosessimme keskittyy projektin joka hetkeen ja pureutuu sen kaikkiin laatuparametreihin. Toimitusmallimme avulla voimme seurata, mitata toimeksiannon laatuominaisuuksia ja hallita niitä iteratiivisesti.

Aikataulun mukainen toimitus

Liiketoiminnassa aika on rahaa. Toimitusryhmämme tekevät projektisuunnitelman huolellisesti, tunnistavat viivästysriskit ajoissa ja varmistavat aikataulun mukaisen toimituksen.

Muutosvalmius

Muutos on yrityksille väistämätöntä. Vastaamme muutostarpeisiin ketterällä kehityksellä: toteutamme ketterät ohjelmointikäytännöt jokaisen työn elinkaaren ajan.

Ihmiskeskeinen lähestymistapa

Muutos on yrityksille väistämätöntä. Vastaamme muutostarpeisiin ketterällä kehityksellä: toteutamme ketterät ohjelmointikäytännöt jokaisen työn elinkaaren ajan.

Dokumentointi

Ymmärrämme dokumentoinnin tärkeyden. Dokumentoinnin avulla kaikki järjestelmän osat pysyvät seurattavissa., Myös järjestelmän ylläpidettävyys paranee.

Kumppanuus

Ymmärrämme dokumentoinnin tärkeyden. Dokumentoinnin avulla kaikki järjestelmän osat pysyvät seurattavissa., Myös järjestelmän ylläpidettävyys paranee.

Lisätietoja

    Yritykset kasvavat ja muuttuvat yhdessä kanssamme – me tuomme parannuksia prosesseihin, esitämme innovatiivisia lähestymistapoja asiakkaan haasteisiin ja mahdollistamme asiakkaan menestyksen kasvu-uralla.
    fiFI
    Open chat